Рейтинг@Mail.ru
Menu
RSS


Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування

Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування

Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування: Підручник. - К.: Либідь, 1997. - 544с.

\r\n

Викладено основи теорії лінійних і нелінійних безперервних та дискретних систем автоматичного керування, розглянуто загальні питання автоматизації, методи математичного описания, дослідження стійкості, поліпшення якості, корекції та синтезу систем. Висвітлено сучасні теоретичні питання чутливості, керованості та спостережуваності, оптимальні та адаптивні системи, випадкові процеси в системах.

\r\n
\r\n

Наведено приклади, запитання для самоконтролю.

\r\n

Для студентів вищих технічних закладів освіти.

\r\n

 

\r\n

Содержание

\r\n

Глава 1. Загальні відомості про системи автоматичного керування
Глава 2. Основні завдання і особливості теорії автоматичного керуваня
Глава 3. Математичне описання лінійних неперервних систем автоматичного керування
Глава 4. Стійкість неперервних лінійних САК
Глава 5. Якість лінійних неперервних САК і методи їх оцінки
Глава 6. Підвищення якості і синтез лінійних САК
Глава 7. Випадкові процеси в САК
Глава 8. Нелінійні системи автоматичного керування
Глава 9. Оцінка якості, корекція і синтез нелінійних САК
Глава 10. Дискретні системи автоматичного керування
Глава 11. Оптимальні системи автоматичного керування
Глава 12. Адаптивні системи автоматичного керування 

\r\n

 

\r\n
\r\n

Вступ до вузу являється важливою і вирішаючою сходинкою в житті молодої людини. Підготовка до ЗНО з української літератури допоже Вам скласти іспит без особливих зусиль.

Login to post comments
back to top
  \r\n
   \r\n
    \r\n
   • Facebook
   • \r\n
   • Twitter
   • \r\n
   • Google+
   • \r\n
   • VK
   • \r\n
   • RSS
   • \r\n
   \r\n
  \r\n